Font size:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kopernika – dz. nr ewid. 20/3.

kopernika stodolaZakres prac obejmuje prace rozbiórkowe jednej ze stodół znajdujących się przy ul. Kopernika w Bolkowie, wywóz i utylizację materiału rozbiórkowego oraz uprzątnięcie i wyrównanie terenu.

Termin wykonania do 31 lipca br.

Wartość zadania finansowanego z budżetu gminy: 80.000 zł.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.