Font size:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Remont muru oporowego przy ul. Młynarskiej – dz. nr ewid. 447

Zakres prac obejmuje:

  • rozebranie muru ok. 30m²,
  • oczyszczenie kamieni,
  • stemplowanie i szalowanie,
  • wymurowanie muru ok. 30m² i podpór 2 szt.,
  • fugowanie pozostałego muru ok. 30m².

Kwota brutto: 28.700,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych).

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.