Font size:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Prace konserwacyjne i udrożnienie rzeki Nysa Szalona w km 46+600 do 46+850 w miejscowości Bolków

Na podstawie porozumienia Gminy Bolków z RZGW zostaną wykonane prace regulacyjne na rzece w obrębie miasta przy ul. Sienkiewicza w kierunku Wolbromka.

Wartość prac: 57.087 zł

Wkład gminy: 10.000 zł.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.