Velikost písma:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Monitoring miejski - klauzula RODO

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego miejsc publicznych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gmina Bolków z siedzibą w Bolkowie (59-420) przy ulicy Rynek 1.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować mailowo: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować mailowo: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane poprzez rejestrację i zapis obrazu z kamer systemu monitoringu, który jest realizowany w celu:

1.        zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy,

2.        ograniczenia zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

3.        wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,

4.        utrwalenie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem kradzieży oraz niszczenia mienia,

5.        przeciwdziałanie przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, w tym zwłaszcza o charakterze chuligańskim.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Bolków.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynoszący maksymalnie 60 dni od momentu utrwalenia obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Infolinia: 606-950-000

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Utrwalenia obrazu następuje automatycznie i jest realizowane całodobowo, dlatego przebywając w oznaczonym obszarze zostanie Pan/Pani objęty/a monitoringiem wizyjnym.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.