Velikost písma:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Turistika

Přírodní hodnoty (příroda)

Nejcennějšími a nejatraktivnějšími místy podporujícími rozvoj rekreačních aktivit jsou „zelené terény“ města Bolków a jeho okolí:

Richardova hora (Góra Ryszarda) ve městě Bolków – otevřený prostor se zelení, s vyznačenými pěšími a cyklistickými turistickými trasami. Malá turistická infrastruktura umožňuje chvíle odpočinku v zeleni stromů. Richardova hora je také vynikajícím vyhlídkovým místem, kde lze obdivovat nádherné panorama města a okolí.

Úvoz (Wąwóz) Lipy je lesní rezervací o rozloze 54,1 ha, která se rozkládá na sever od místa Lipa a která je utvořena za účelem ochrany přirozených lesních skupenství. Mezi zdejšími rostlinnými skupenstvími jsou nejcennější fragmenty podhorské kyselé dubiny ve kterých jsou zastoupeny teplomilné i chráněné druhy. Mezi jinými než lesními skupenstvími jsou nejcennější skalní travní porosty, jejichž součástí jsou i velmi vzácné druhy rostlin, jako strdivka brvitá nebo netřesk výběžkatý. Flóra v rezervaci je bohatá (274 druhů) a vyznačuje se velkým podílem chráněných a vzácných rostlin. Dohromady zde má výskyt 21 chráněných druhů, v tom 13 druhů, které podléhají plné ochraně.

„Sudetské buky“ (Buki Sudeckie) jsou lesní rezervací o rozloze 174,42 ha, která se rozkládá na území obce Bolków v katastru míst Nowe Rochowice a Mysłów. Jsou zde chráněna přírodní lesní skupenství, hlavně bohaté sudetské bučiny, výživné lesy s mozaikami sídel od kyselých dubin po lužní porosty jasanů a jilmů. Patří mezi nejkrásnější lesní komplexy v celých Sudetách se starými stromy a bohatým podrostem.
Značná část obce leží v obvodu Přírodní rezervace (Park Krajobrazowy) „Chełmy” a Rudawské přírodní rezervace (Rudawski Park Krajobrazowy).

Trasy turystyczne piesze

trasa zelená - trasa Piastovskými hrady je tematickou trasou, která začíná na hradě Grodziec a končí na zřícenině hradu Grodno. Na území obce Bolków tato trasa vstupuje na úbočí Różanki v Olovnatých horách (Góry Ołowiane) ( okolí Kaczorowa). Odtud pak vede hřebenem hor na východ a následně, po překonání nejvyššího vrcholu v této části vrchoviny, kterým je Turzec, na krátký úsek opustí území obce. Klesá do údolí řeky Svidnice (Świdna) a po překročení řeky vede do Płoniny. Z města Bolków trasa směřuje na západ k hradu Świny a následně zabočuje na východ, tzv. Vápennou cestou (Droga Wapienna), od severu okrouží údolí Šílené Nisy (Nysa Szalona), do kterého se pak vrací zpět mimo území obce, v místě Kłaczyna.

trasa červená vede především oblastí Přírodního parku (Park Krajobrazowy) „Chełmy” – od města Bolków do místa Myśliborz. Území obce Bolków protíná její krátký jižní úsek. Trasa začíná u dnes již nečinné železniční stanice PKP ve městě Bolków a vede na sever souběžně se zelenou trasou na hrad Świny.

trasa modrá z Płoniny do Radzimowic, vede směrem na sever až do místa Mysłów a následně pak silnicí do Radzimowic. Opouští území obce a dále vede směrem na Jelení Horu.

trasa žlutá z města Bolków na Trójgarb, začíná u dnes již nečinné železniční stanice PKP ve městě Bolków a vede na jih, prochází centrem města, následně pak směřuje směrem na Wierzchosławice, kde vstupuje do malebné soutěsky masívem Truskolas-Młynarka. Po jeho překročení trasa opouští území obce a pokračuje směrem na město Kamienna Góra.

Vyznačené trasy jsou charakterizovány význačnými kulturními, přírodními a poznávacími hodnotami.

Cyklistické trasy na území Obce Bolków

Modrá trasa

Bolków-Wolbromek –Sady Dolne- Sady Górne- Figlów- Nagórnik - Półwsie – Bolków.
Trasa vede z města Bolków směrem na Wolbromk, cca 5,5 km probíhá podél řeky Šílená Nisa (Nysa Szalona) a dále pak vede směrem na Sady Dolne , přes Sady Górne a vesnici Figlów. Následně pokračuje směrem na Nagórnik, zatáčí na Półwsie a vrací se zpět do města Bolków. Trasa je charakteristická svými vysokými hodnotami krajinných krás.

Žlutá trasa

Bolków - Wierzchosławice – Wierzchosławiczki – Stare Rochowice – Płonina – Pastewnik – Bolków.
Trasa po opuštění města Bolków vede směrem na město Kamienna Góra, přivádí cyklisty do vesnice Wierzchosławiczki a následně pak polními cestami do místa Stare Rochowice. Následující etapou je úsek z Płoniny do místa Pastewnik a návrat do města Bolków.
Značná část této cyklistické trasy vede malebnými smrkovými lesy.

Zelená trasa

Bolków – Wierzchosławice- Półwsie – Nagórnik – Kocików- Domanów – Pastewnik – Bolków.
Trasa začíná ve městě Bolków a následně vede směrem na město Kamienna Góra, kde ve vsi Wierzchosławice zabočuje směrem na Półwsie, dále prochází přes Domanów a vede do místa Pastewnik, odkud se pak vrací do města Bolków.
Trasa vede vyhlídkovým místem na Kačavské hory (Góry Kaczawskie) a jehličnaté lesy s nejvyšším vrcholem Truskolas.

Červená trasa – Hradní trasa
Bolków – Wolbromek – Kłaczyna – Świny – Lipa – Muchówek – Radzimowice, Mysłów – Płonina – Pastewnik Górny – Wierzchosławice – Bolków.
Trasa vede severozápadní částí obce a je charakteristická svými přírodními a architektonickými krásami.

Skalní útvary na území obce

Tím, co láká do této oblasti zástupy turistů, kteří vyhledávají zážitky v kontaktech s přírodou, jsou malebné, tvarově různorodé skalní útvary, které se nacházejí v popisované oblasti:

Červená skála (Czerwona Skala) (Mysłów) – Skála má tvar zdi, která je orientována v souladu s nachýlením svahu, a výšku cca 18 m. Jedná se o vulkanické horniny s výrazným obsahem křemene a alkalických živic. Skála má na povrchu živou, hnědo-šedo-fialovou barvu.

Kněžský kámen (Księży Kamień) ( Mysłów- Radzimowice) – Tento skalní útvar je složen s několika masivních bloků, které jsou tvořeny tzv. radzimowickou břidlicí. Skalní útvar reprezentuje příklad zvětralé samostatné skály, častý ve skalách, které se nevyskytují mimo metamorfik Kačavských hor (Góry Kaczawskie) nikde jinde na celém území Polska. Na povrchu skal lze nalézt, vedle na skálu narůstajících dřevitých a keřovitých rostlin a synantropních bylin, také zajímavé skalní rostliny. V okolí roste květnová konvalinka.

Świny – mrtvá soutěska (Świny) – Nad místem Świny, západním směrem, se údolí nevelkého toku mění z plytkého a neckovitého na údolí s rovným dnem a s ostrými bočními svahy, s hloubkou cca 40 metrů. Na horním zlomu východního bočního svahu údolí se nachází menší skalní útvary, které jsou vysoké 2 – 3 metry a pocházejí z vulkanických hornin. Svahy jsou porostlé lesem s velkým podílem dubu a buku. V místě, kde se do hlavního údolí napojuje menší suché údolí, které má rovněž vlastnosti soutěsky, je umístěn hrad Świny.

Radzimowice – zvané jinak také Stará Hora (Starą Górą) (Altenberg), dřívější dvůr patřící k místu Mysłów, v současnosti nejmenší osada celé obce, která je tvořena 10 domy. Radzimowice leží na jihovýchodních svazích hory Železňák (Żeleźniak) 666 m n.m, na zploštění, které ji spojuje s vrchy Owczarka a Osełka. Břidlice, které se vyskytují v oblasti Kačavských hor (Góry Kaczawskie), jsou nazývány podle názvu vesnice „radzimowické“. Okolí Radzimowic je po celá staletí známé z výskytu minerálů. Dříve zde byly činné doly, po nichž se do dnešních dnů dochovaly štoly „Arnold” a „Luis”. Legenda o mistru Laurentiusovi z Durynska vypráví, že v roce 1165 objevil na zakázku Cisterciáků měděné rudy v místech Miedzianka, Kowary a s největší pravděpodobností v okolí Železné kupy (Železňák -Żeleźnik). Potvrzuje to i první zmínka o tomto místě, která pochází z roku 1241 a hovoří o hornickém městě, které existuje v této oblasti. Během staletí zde bylo těženo zlato, stříbro, měděné rudy, rudy olova a arzénu. V roce 1892 celou vesničku zničil požár. Z té doby se dochovaly pouze dva domy, které jsou postaveny technologií hrázděných staveb. V současnosti jsou Radzimowice jedním z nejmalebnějších zákoutí obce Bolków. Jsou skvělou atrakcí pro osoby, které hledají klid, ticho a možnost přebývat v přírodě. V Radzimowicích jsou ideální podmínky pro provozování pěší turistiky. Hlavními klady tohoto místa jsou neopakovatelné vyhlídky, krásné náměstíčko a neopakovatelná atmosféra, která zde panuje.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.