Velikost písma:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Památky

Hrad Bolków

zamek2 m

Historie hradu začíná okolo poloviny XIII století. Na konci tohoto století jej pak Bolek I, kníže svidnicko-javorský, nechal rozšířit. Tehdy vzniklé obvodové hradby byly výborně vkomponovány do okolního terénu. Ve druhé etapě pak byla postavena volně stojící věž, jejíž průřez má tvar kruhu, jež přechází v jihovýchodním směru do tvaru „ostrého zobáku“. S touto formou se lze v Polsku setkat jen zřídka, pravděpodobně byla zapůjčena z Čech. Hrad i s opevněními spojené město tvořily velmi důležitý obranný bod v tehdejším systému obranných opevnění Slezska. V letech 1301-1368, v období panování knížat Bernarda a Bolka II, byla stavba rozšířena o jihovýchodní budovu. Poté, co zemřela kněžna Agnieszka, přešel v roce 1392 hrad do vlastnictví českých králů. V XV století byl několikrát obléhán, dobyt a ničen. Z toho období pochází zesílení brány a vyzdění kamenného ochozu.

1h m

V letech 1530-40 byla započata přestavba hradu pod vedením italského architekta Jakuba Parra, která spočívala především v rozšíření rozsahu opevnění. Vznikla nová nádvoří jihovýchodním směrem a směrem od města, která byla obstoupena hradbami zakončenými cimbuřím s vysunutými baštami. Z tohoto období pocházejí také atiky ve tvaru „vlaštovčích ocasů“, které věnčí věže a stavby. Během třicetileté války byl hrad obléhán v roce 1640. V roce 1646 jej obsadila švédská vojska. Od roku 1703 patřil cisterciákům z Krzeszowa, kteří přestavěli jeho interiéry. V XIX století a v meziválečném období byla provedena renovace hradeb. V současnosti je to trvalá zřícenina a je zpřístupněna návštěvníkům.

Památky Bolkowa

S architektonických zajímavostí města Bolków je potřebí jmenovat:

2 m

Rynek ve městě Bolków – obytné domy , které se nacházejí podél jeho severního průčelí, pocházejí ze XVII a XVIII století (přestavěny v XIX a XX století), a jejich situování na nakloněné ploše rynku jim dává neopakovatelný charakter. Kouzlo rynku dotváří také „Andělská fontána“ (Anielska fontanna), která se nachází v jeho středu.

 

5b m

Andělská fontána (Anielska fontanna) - Fontána stojící v centrálním bodě rynku představuje figuru chlapce, který čte bibli. Její prvotní původ je datován do roku 1858, kdy byla postavena na místě bývalého evangelického kostela. Není známo, jak fontána získala své jméno Andělská, je možné, že příčina spočívala ve vzhledu chlapce, nebo název pochází od andělské studny či zřídla. Originál sochy byl ukraden pravděpodobně v letech 1948-1951. V roce 2001 si pak díky spolupráci partnerských měst našla replika ztracené sochy zpět své místo na rynku. Od roku 2005 pak identická socha stojí před budovou městského úřadu ve městě Borken v Německu.

3b m

Klasicistní radnice – první stavba budovy proběhla ke konci XIV století. V roce 1632 byla zničena požárem a znovu postavena v roce 1670. Následné přestavby, zvláště pak ta z roku 1827 podle projektu Hedemanna z města Kamienna Góra, daly stavbě dnešní vzhled.

 

 

4a m

Kostel sv. Hedviky (św. Jadwigi) ve městě Bolków – první zdokumentované zmínky o kostele pocházejí z roku 1298, avšak kostel byl zajisté postaven dříve, okolo roku 1250, jako zděná budova na půdorysu řeckého kříže se zákristií dostavěnou na jižní straně a s věží s ranně gotickými prvky. Po několika přestavbách má v současnosti stavba novogotický charakter.

 

 

Hrady a zámky

6a m

8a m

Hrad Świny – je situován na pohorku (369 m n.m.) a pochází z XIV století. Okázalé ruiny hradiště jsou charakteristické svou neopakovatelnou krásou a atmosférou. Ve třípatrové věži, která je postavena na půdorysu čtverce, se dochovaly fragmenty sklepení, štuk, tesaných portálů, gotických oken a na jejich vnějších stěnách pak sgrafitové dekorace. Je v soukromém vlastnictví.

Zřícenina hradu Niesytno v místě Płonina – s mnohostrannou kamennou věží, která se tyčí na skalním výběžku o délce 150 metrů. Před ruinami hradu stojí renesanční zámek z roku 1546, který pak byl rozšířen v XIX století. Soukromé vlastnictví.

9 m

Zřícenina hradu v místě Lipa – tento hrad pochází z XIII století a byl přestavěn v XVII a XIX století. Některé zdroje jej spojují s řádem templářů. Dochovalo se zde několik sklepních prostor, komín kuchyně ve tvaru pyramidy a renesanční portál. Budova byla v roce 1821 částečně rozebrána, avšak po dalších 15 letech ji majitel nechal znovu postavit. Dnes, po zničení a škodách způsobených válkou, jej restauruje soukromá majitelka.

Barokní zámek v místě Mysłów - byl postaven okolo roku 1700 a rozšířen na přelomu XVIII a XIX století. Nesčetné opravy způsobily zánik většiny stylových vlastností. Jedná se o členitou dvoupatrovou budovu s obytnými střešními prostorami, které jsou pod vysokými 4-spádovými střechami. Okna jsou většinou obdélníková, část je uzavřena kruhovým obloukem, všechna jsou v orámování. Před vchodem je terasa. Uvnitř se v některých prostorách dochovalo kolébkové sklepení s lunetami, originální schody, kasetový strop ve vstupní síni a krb. Zámek stojí uprostřed parku o rozloze 1,8 ha. Soukromé vlastnictví.

Sakrální objekty na území obce Bolków

Kostel sv. Jana Křtitele (Kościół Św. Jana Chrzciciela) v místě Stare Rochowice. Byl postaven v XV století, jako zděná kostelní budova, prostorově orientovaná, s jednou chrámovou lodí, s věží na západní straně a s čtvercovým presbytářem. Kostel byl pak přestavěn v XVIII století. V interiéru se dochovaly barokní oltáře a kazatelna z konce XVII století.

7 m

13 m

Kostel sv. Mikuláše (Kościół Św. Mikołaja) na Świnach. První zmínky se objevují již v roce 1318. V současné podobě stojí již od roku 1570, jako zděná kamenná budova, s čtvercovým presbytářem a věží na západní straně a s přistavěnými prostorami. Na jižní straně je situován vstup v podobě gotického portálu, který je datován na rok 1579. Dochovala se část vybavení z konce XVI století, mimo jiné i renesanční lavice, kruchty a ochoz v presbytáři.

Kostel Neposkvrněného početí NPM (Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP) v místě Jastrowiec. Byl postaven na konci XIII století, jedná se o nepříliš velikou stavbu se čtvercovou lodí a s o něco vyšším presbytářem. V interiéru najdeme skromné, ale vzácné vybavení, mimo jiné gotickou dřevěnou sošku Madony z XV století, kamennou křtitelnici z XVI století a četné náhrobní desky.

12 m

Kostel sv. Petra a Pavla (Kościół Św. Pawła i Piotra) v místě Lipie. Jedná se o jednolodní stavu v pozdně gotickém slohu s čtvercovou věží. V interiérech zůstala zachována řada detailů, mimo jiné gotický triptych na hlavním oltáři, barokní boční oltář. Neobyčejně vzácné je seskupení mnoha náhrobků a epitafů z XVI-XVIII století.

Kostel sv. Barbory (Kościół Św. Barbary) v místě Wolbromek. Současný kostel byl postaven v XVII století. Stavba je prostorově orientována, zděná z kamene, jednolodní s věží na západní straně a s čtvercovým presbytářem. Dovnitř se vstupuje gotickým portálem. V presbytáři najdeme barokní oltář, gotický triptych a gotickou niku se schránou na svátosti.

Kostel sv. Mikuláše (Kościół Św. Mikołaja) v místě Kaczorow. Gotická stavba vznikla v XV století a následně byla přestavěna ve století XVIII. Budova byla mnohokráte opravována a dnes je menší orientální stavbou s obdélníkovou lodí a s uzavřeným presbytářem. Interiér je bohatě a rozmanitě vybaven, mimo jiné zde najdeme gotickou kamennou schránu na svátosti z XV století, oltáře z XVIII století, kazatelnu a křtitelnici z počátku XIX století.

Kostel sv. Jana Křtitele (Kościół Św. Jana Chrzciciela) v místě Mysłów. Pochází pravděpodobně z konce XIII století, byl mnohokráte opravován a přestavován. Interiér je bohatě vybaven, najdeme zde mimo jiné gotickou kamennou schránu na svátosti z XV století, oltář z roku 1616, sošky z XVIII století, barokní a klasicistní obrazy, kazatelnu a křtitelnici z počátku XIX století.

Kostel sv. Josefa Snoubence (Kościół Św. Józefa Oblubieńca) v místě Wierzchosławice. Klasicistní kostel, zděný v XVII století, přestavěný v XX století. Jednolodní s dřevěnými kruchtami. V interiéru skromný a vybavený mimo jiné varhany z XVII století.

10

Kostel narození NPM (Kościół Narodzenia NMP) v místě Sady Górne. Vznikl pravděpodobně ke konci XIII století, jako ranně gotická stavba. Jeho přestavba proběhla s největší pravděpodobností v XIV století. Nejcennější součástí vybavení je renesanční kazatelna pocházející z roku 1585. V kapli se nachází 17 renesančních náhrobních desek a 2 epitafy, pocházející z XVI-XVII století.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.