Velikost písma:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Wsparcie dla uczniów z terenu gminy Bolków

logo 3

 

Gmina Bolków otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Wsparcie dla uczniów z terenu gminy Bolków” w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego nr konkursu: RPDS.10.02.01-IŻ.00-02-424/21, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zakres dofinansowania obejmuje wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów z terenu gminy Bolków. Grupą docelową stanowią uczniowie czterech Szkół Podstawowych z terenu gminy Bolków około 286 uczniów.

Całkowita wartość projektu: 274 967,92 zł

Kwota dofinansowania: 233 722,73 zł.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.