Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Sesja XXXIV/2021

 ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 1000 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Informacja o wprowadzonych do porządku autopoprawkach.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021-2030"
2) w sprawie zaopiniowania projektu "Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolków";
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Bolkowie na II półrocze 2021 r.;
4) w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
5) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków
6) w sprawie zmiany budżetu na 2021 r.

5.Zakończenie obrad.

Materiały na sesję - LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.