Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Bolkowie

ul. Rynek 1
59-420 Bolków

tel. +48 75 7413213, 75 7413215. wew. 301
tel. 757414383
fax +48 75 74 13 394
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik USC
Agnieszka Siwiaszczyk

Zastępca Kierownika USC
Katarzyna Szywała

Obsługa interesantów
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.00-14.00

Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego?

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje urodzenia, małżeństwa, zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych, jak również przewidzianych prawem oświadczeń strony.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

  • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
  • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
  • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
  • odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego lub osób, które wykażą interes prawny.

Ważne!

  • dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi,
  • akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat dla aktów urodzeń i 80 dla aktów małżeństw i zgonów, po upływie tego okresu przekazywane są do archiwum państwowego
  • większość spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiana jest niezwłocznie, z wyjątkiem spraw, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przygotowania rozstrzygnięcia w formie decyzji kierownika USC.

Opłaty skarbowe

Opłaty za czynności dokonywane przez Urząd Stanu Cywilnego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.). Opłatę należy uiścić bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Dane do przelewu:
Gmina Bolków
ul. Rynek1, 59-420 Bolków
Nr rachunku: 14 8647 1059 0400 0518 2004 0004

Dla przelewów dokonywanych z zagranicy:
SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL 14 8647 1059 0400 0518 2004 0004

Składając wniosek lub podanie w Urzędzie, należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty, a jeśli opłata dokonywana była za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Najczęstsze opłaty skarbowe

za odpis skrócony - 22 zł
za odpis zupełny - 33 zł

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.