Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zarządzanie kryzysowe

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na trenie gminy jest Burmistrz Bolkowa

Do Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  • realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  • opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania;
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
 5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania,
 7. zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 8. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Zadania,o których mowa burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy (miasta) właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego powołany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.

Ważne informacje i komunikaty

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.