Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Nabór wniosków na budowę studni wierconych

Przypominam, że do dnia 30.08.2021 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

  • drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres: Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków,
  • lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Bolkowie lub do skrzynki podawczej, zamieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod linkiem 

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.