Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 maja 2021 r. zostają otwarte stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jaworskiego.

Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach, aktualne pozostają wytyczne Głównej Inspekcji Sanitarnej. Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 76 72 90 100 lub 76 72 90 117 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze. W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady,  w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym (ewentualnie posiadać rękawiczki). Należy zachować odpowiedni dystans między klientem, a prawnikiem. Jeżeli klient nie jest pewny co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), to powinien umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowy.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.