Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Rusza nabór wniosków na potańcówki wiejskie

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór w drugiej edycji programu Potańcówki Wiejskie, którego celem jest wspieranie i upowszechnianie idei organizowania tanecznych spotkań społeczności lokalnych dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego.

O środki na organizację wydarzeń tanecznych dla lokalnej społeczności mogą ubiegać się m.in. samorządowe instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe.

Nabór Wniosków do Programu odbywa się od 01.05.2024 r. do 24.05.2024 r.

Okres organizacji potańcówek to 15 lipca – 15 października 2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania Zadania w ramach Programu dla jednego Beneficjenta
wynosi 10 000 zł. Do realizacji projektu nie jest wymagany wkład własny.

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne, za pomocą generatora wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie organizatora konkursu: https://nikidw.edu.pl/potancowki-wiejskie/

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.