Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi publicznej relacji Mysłów - Radzimowice

Umowa jest już podpisana z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "Corso" Marek Zimmer, które jest liderem w Konsorcjum Firm, w skład którego wchodzi również Gospodarstwo Rolne Wiktor Zimmer. 💼 Zadanie, na które się zdecydowaliśmy, to "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej relacji Mysłów - #Radzimowice oraz wykonanie chodnika". 🚧
 
Mamy zamiar przeprowadzić solidną modernizację drogi gminnej w Gmina Bolków, na odcinku o długości 546.04 metrów, począwszy od km 0+000.00 do km 0+546.04. Planujemy również utwardzenie pobocza wzdłuż działki nr 243 w obrębie #Mysłów oraz wybudowanie około 275 m2 nowego chodnika. Naszym celem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz lepsze odprowadzanie wody opadowej. 🌧️
 
Droga MYSŁÓW RADZIMOWICE copy
 
Termin realizacji zadania został wyznaczony na 11 grudnia 2024 roku. 📅 Będziemy Was na bieżąco informować o postępach prac! 🚀
  

image host image host image host image host

 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.