Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysłowie

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną nr RPOZ2022/10415/PolskiLad Gmina Bolków zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: 

„Konserwacja i restauracja zabytkowej ambony w Kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Mysłowie. Etap I”.

            Planowana do realizacji inwestycja dotyczy ambony znajdującej się w Kościele, będącym własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie. Kościół filialny w Mysłowie pochodzący z końca XIII wieku został wpisany do gminnej ewidencji zabytków (poz. 349).

Ambona pochodząca z początku XIX wieku (nie datowana) - stanowi istotny element kościoła. Usytuowana po prawej stronie prezbiterium, ambona drewniana w konstrukcji zawieszonej na ścianie z wejściem po schodkach. Złożona z korpusu-mównicy z parapetem i baldachimem lecz bez zaplecka z elementami snycerki w stylu klasyczno-barokowym została wpisana do rejestru zabytków pod nazwa „ambona” pod numerem 603/2/JG/R z 06.02.1991. Głównym celem prac konserwatorskich będzie przywrócenie oryginalnego stanu obiektu oraz konserwacja i przywrócenie walorów estetycznych ambony wraz ze schodami i baldachimem.

            Konserwacja obejmować będzie m.in. zabiegi związane z wzmocnieniem rozluźnionych łączeń stolarskich i struktury drewna poprzez uzupełnienie ubytków drewna, zaprawy i koloru. W zakresie snycerki zakłada się demontaż, oczyszczanie, usunięcie wtórnych nawarstwień lakierów, impregnację i dezynfekcję drewna oraz uzupełnienie formy rzeźbiarskiej i złoceń. Polichromia zostanie oczyszczona, a ubytki warstw technologicznych uzupełnione. Ubytki złoceń na snycerce zakłada się uzupełnić srebrem i złotem płatkowym w technice pulmentowej z regeneracją złota pozostawionego.

            W postępowaniu konserwatorskim uwzględnić należy również realizację badań chemicznych, dendrologicznych oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej. Możliwe jest uzgodnienie terminu w celu wizji obiektu ambony dla oceny prac jakie będą wymagane. Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.