Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

na zdjęciu przypadkowe dzieci siedzące w ławkach szkolnych w mundurkach tyłem obrócona nauczycielka

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków.

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

1.  Publicznego przedszkola/oddziałów przedszkolnych:

 • Przedszkola Samorządowego w Bolkowie,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Miłośników Krainy Wygasłych Wulkanów w Lipie,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sadach Górnych,

2. Klas pierwszych szkół podstawowych:

 • Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie,
 • Szkoły Podstawowej im. Miłośników Krainy Wygasłych Wulkanów w Lipie,
 • Szkoły Podstawowej im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie,
 • Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych,

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:

  1. Kryteria, dokumenty, liczba punktów przedszkola:  UCHWAŁA NR XXXVIII/275/22
  2. Kryteria, dokumenty, liczba punktów klasy pierwsze: UCHWAŁA NR XXXVIII/276/22
  3. Harmonogram: ZARZĄDZENIE NR 18/2024

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.