Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Pomoc dla mieszkańców Wolbromka po pożarze

W gminie Bolków miała miejsce ogromna tragedia, jeden z domów jednorodzinnych pod nieobecność domowników stanął w płomieniach. Pomimo błyskawicznej akcji straży pożarnej ogień strawił znaczną część budynku, w wyniku czego nie nadaje się on do ponownego zamieszkania i wymaga pilnego remontu. Aby nie doprowadzić do dalszej degradacji, należało go w pierwszej kolejności oczyścić oraz zabezpieczyć przed zjawiskami atmosferycznymi.
 
Strażacy z terenu gminy Bolków (OSP Wolbromek, Ochotnicza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Bolkowie, OSP KSRG Stare Rochowice, OSP Mysłów, OSP KSRG Sady Dolne) wspólnymi siłami udzielili pomocy poszkodowanym mieszkańcom. Do prac zaangażowali się również mieszkańcy Wolbromka na czele z Sołtysem.
 
Jestem dumny z postawy strażaków oraz mieszkańców, którzy nawet chwilę się nie zastanawiali nad pomocą drugiemu człowiekowi. Postawa godna do naśladowania!
 
           Sołtys Wolbromka Bartosz Klimek  strażacy na Wolbromku

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.