Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Program Mały Strażak

We współpracy z Gminą, jednostki OSP z terenu Gmina Bolków przystąpiły do programu Mały Strażak organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z którego pozyskały dofinansowanie na łączną kwotę 143.457,38 zł, przy czym Gmina miała udział w zapewnieniu jednostkom OSP obowiązkowego wkładu własnego w kwocie 8.000 zł.
 
🚒Ochotnicza Straż Pożarna Lipa: 19 999,80 zł
🚒Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Dolnych: 19 915,38 zł
🚒Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Górnych: 11 502,90 zł
🚒Ochotnicza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Bolkowie: 20 000,00 zł
🚒Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie: 20 000,00 zł
🚒Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchosławicach: 14 400,00 zł
🚒Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Rochowicach: 17 763,30 zł
🚒Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczorowie: 19 876,00 zł
 
Wnioskowane przez nas dotacje zostały wykorzystane na zakup niezbędnego uzupełnienia sprzętu strażackiego, co bez wątpienia przełoży się na bezpieczeństwo służby naszych strażaków. Jednostki zakupiły z otrzymanych pieniędzy między innymi: pilarkę do drewna, mundury specjalne, hełmy, agregat prądotwórczy, obuwie specjalne, sprzęt do gaszenia lasów, stację selektywnego powiadomienia.
 
Na zdjęciu strażak obrócony tyłem

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.