Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bolków

Burmistrz Bolkowa zawiadamia o naborze wniosków na dofinansowanie w 2023 r. zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków", które realizowane będzie w ramach dofinansowania z Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 1. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, pok. nr 2.
 2. Zadania objęte programem dotyczyć będą:
  • demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
  • odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
 3. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych materiałów budowlanych np. (pokryć dachowych) nie będą dofinansowane, leżą po stronie właściciela nieruchomości.
 4. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.
 5. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zakończone przed złożeniem wniosku.
 6. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
 7. Zadania objęte wnioskiem realizowane będą przez Wykonawcę wybranego przez Gminę Bolków, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, posiadającego niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest.
 8. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z właścicielem nieruchomości i Wnioskodawcą.
 9. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Bolkowa Nr 230/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zasad i warunków realizacji usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków.

 

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach poniżej:

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.