Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem kamieniołomu cennego geologicznie

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wniosek o przyznanie pomocy pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem kamieniołomu cennego geologicznie", złożony w ramach naboru prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Kaczawskie dla działania Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej, Rekreacyjnej i Kulturalnej, otrzymał dofinansowanie w wysokości 117 144 zł i znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej. Wniosek został złożony przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa przy ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Bolkowie.
Projekt przewiduje utworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która prowadzi do Kamieniołomu w Bolkowie.
 
mapa z zaznaczonym miejscem kamieniołomu

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.