Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Informacja dotycząca dostarczenia wody do Rodzinnych Ogrodów Działkowych

💦💧 Gmina Bolków zaproponowała Rodzinnym Ogrodom Działkowym, do nawadniania gruntów pod uprawy, wykorzystanie zasobów wodnych ujęcia wody „𝗚𝗹𝗶𝗻𝗶𝗮𝗻𝗸𝗶”, zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolkowie.
 
💦💧 W obowiązującej obecnie taryfie zbiorowego zaopatrzenia nie występuje wyodrębniona grupa taryfowa z bezpowrotnym zużyciem wody. W związku z tym koszty opat za zużycie wody przez ROD naliczane byłby na podstawie obowiązującej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę, (obowiązującej, zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jeszcze przez okres 2 lat).
 
💦💧 W uzgodnieniu z Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustalono, że najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji będzie wygaszenie istniejącego pozwolenia wodnoprawnego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie oraz uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego przez Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
 
💦💧 Mając na względzie zbliżające się otwarcie sezonu ogrodniczego, informację dotyczącą propozycji zmiany pozwolenia wodnoprawnego, Gmina Bolków przekazała do Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w dniu 05 kwietnia 2022 r.
 
💦💧 W 2021 r. Gmina Bolków poniosła koszty budowy niezbędnej infrastruktury wodociągowej do zaopatrzenia w wodę ROD. Dlatego też jako alternatywne rozwiązanie, tj. do czasu uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, istnieje techniczna możliwość zaopatrzenia w wodę ROD z miejskiej sieci wodociągowej. Opłaty za pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej naliczane będą w tym przypadku zgodnie z obowiązującą taryfą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 
💦💧 Wykorzystanie ujęcia „𝗚𝗹𝗶𝗻𝗶𝗮𝗻𝗸𝗶” do zaopatrzenia w wodę Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest rozwiązaniem powielającym poprzedni system, z którego ROD korzystało w okresie ostatniego pozwolenia wodnoprawnego. Zaznaczyć należy tu, że zaproponowany dla ROD system daje możliwość 𝗭𝗠𝗡𝗜𝗘𝗝𝗦𝗭𝗘𝗡𝗜𝗔 kosztów dostawy wody w stosunku do bezpośredniego poboru wody z sieci wodociągowej i rozliczenia jej zużycia na podstawie obowiązującej taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 
💦💧 Pomimo licznej korespondencji i spotkań z przedstawicielami ROD, Prezes ROD ostatecznie odmówiła przyjęcia rozwiązania z zaproponowanych wariantów w zakresie zapatrzenia w wodę ogrodów działkowych.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.