Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 

 

W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.

Na złożenie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją – 30.06.2022 r.ostateczny termin składania deklaracji.

W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

W jaki sposób można złożyć deklarację ??

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Bolków lub wysłać listem.

Wzory deklaracji:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne pobierz plik

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne pobierz plik

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.