Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Odbiór drogi w Sadach Górnych

Wczoraj (tj. 06.04.2022 r.) o godzinie 13:00 w Sadach Górnych miał miejsce odbiór końcowy przebudowy drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 - 6+990. Całkowita wartość tego projektu to kwota ponad 3 mln zł, która pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja tego projektu korzystnie wpłynie na poprawę jakości połączeń drogowych w powiecie, spójności sieci dróg i ma duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
 
Odbioru dokonała komisja w składzie: Aneta Kucharzyk- Starosta Powiatu Jaworskiego, Wicestarosta Wałbrzyski Iwona Frankowska, Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab, Prezes Firmy COM-D Roman Krosnowski, Radna Rady Miejskiej Teresa Ozimek, Sołtys Sadów Górnych Barbara Trawińska i Wojciech Klein – Dyrektor – COM-D.
 
Bardzo ważną informacją dla Mieszkańców jest fakt, że właśnie został ogłoszony przetarg, na remont pozostałej części drogi Sady Górne - Sady Dolne, którego wartość wynosi blisko 4 mln zł. Środki finansowe na tą inwestycję będą pochodziły z programu Polski Ład oraz budżetu powiatu.
 
widok na Sady Górne i na wiatrak, oraz nowa nawierzchnia na drodze
na zdjęciu: Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab, Wicestarosta Wałbrzyski Iwona Frankowska
na zdjęciu: Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab, Wicestarosta Wałbrzyski Iwona Frankowska, Barbara Trawińska, Radna Rady Miejskiej Teresa Ozimek, Aneta Kucharzyk - Starosta Powiatu Jaworskiego
na zdjęciu: Prezes Firmy COM-D Roman Krosnowski, Wojciech Klein – Dyrektor – COM-D
widok na koniec wsi Sady Górne, kierunek Wałbrzych

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.