Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zmiana organizacji ruchu w Lipie

Informuję, że od dnia 𝟬𝟲.𝟬𝟰.𝟮𝟬𝟮𝟮 r. (środa) planuje się wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych nr 𝟮𝟴𝟭𝟱𝗗 i 𝟮𝟴𝟭𝟰𝗗 w miejscowości 𝗟𝗶𝗽𝗮 na czas przebudowy przepustu nad potokiem 𝗥𝗼𝗴𝗼𝘇𝗶𝗻𝗮 w ciągu drogi powiatowej nr 𝟮𝟴𝟭𝟱𝗗.

 

mapa pokazująca objazd w Lipie podczas robót nad przepustem

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.