Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Spotkanie informacyjne - CZYSTE POWIETRZE - Lipa

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 25 marca (piątek) 2022 r. o godzinie od 16:30. Spotkanie odbędzie się Świetlicy Wiejskiej w Lipie.
 
Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:
✅ wymianę źródła ciepła,
✅ instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
✅ wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
✅ mikroinstalację fotowoltaiczną,
✅ ocieplenie przegród budowlanych,
✅ stolarkę drzwiową i okienną,
✅ dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.