Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

OGŁOSZENIE O ZAINTERESOWANIU KUPNEM LASÓW

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, zlokalizowanych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jawor, w szczególności zakupem:

  1. lasów i gruntów przylegających do gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych;
  2. lasów i gruntów, których nabycie umożliwi uregulowanie granicy polno-leśnej;
  3. lasów i gruntów o uregulowanym stanie prawnym, bez obciążeń na rzecz osób trzecich i bez sporów granicznych.

Właściciele nieruchomości gruntowych, zainteresowani sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia proszeni są o przedłożenie oferty sprzedaży do Nadleśnictwa Jawor.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

  1. lokalizacja i opis gruntu proponowanego do nabycia przez Lasy Państwowe (numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, gmina, powierzchnia ogólna);
  2. rodzaj użytków gruntowych, powierzchnia poszczególnych użytków – zgodnie z oznaczeniem w danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostwo powiatowe;
  3. informacja o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
  4. numer księgi wieczystej;

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Jawor, listownie na adres: ul. Myśliborska 3, 59–400 Jawor lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 76 871 16 00 wew.: 331.

Skan pisma od Nadleśnictwa Jawor

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.