Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Kursy pasażerskie Kaczorów - Lipa - Jawor

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 1 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 367) i przyśpieszeniem wprowadzenia nauki stacjonarnej dla klas 5-8 szkół podstawowych oraz szkól ponadpodstawowych od 21.02.2022 r. Powiat Jaworski informuje o przywróceniu wykonywania powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej : Kaczorów — Lipa - Jawor z dniem 21.02.2022 r.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.