Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

NiE KRADNiJ

złodziej wiszący na linie w tle złom elektroniczny
 
Na naszym PSZOKu zamontowany jest monitoring, o czym informuje tabliczka znajdująca się na terenie obiektu. Monitoring nie jest atrapą. PSZOK jest otwarty we wtorek i piątek od 9OO-17OO, w środę, czwartek i sobotę od 7OO do 15OO, co jasno sugeruje, że w pozostałym czasie jest zamknięty. NOCNYM POSZUKIWACZOM SKARBÓW – mówimy stanowcze NIE!  Zapraszamy tych miłych Panów do odwiedzin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, w momencie gdy brama wjazdowa jest otwarta, nie będą musieli przeskakiwać przez ogrodzenie, co bywa bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
 
Dzięki nocnym dewastacjom i grabieżom cennych elementów ze sprzętów RTV/AGD, zagospodarowanie niekompletnej frakcji odpadów jest dwukrotnie droższe, a co za tym idzie koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wzrastają. Każdy nieplanowany wzrost kosztów, musi zostać pokryty ze środków własnych budżetu Gminy i wymusza ponowne skalkulowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.