Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania na odbieranie i transport odpadów komunalnych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.) Burmistrz Bolkowa informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. W związku w powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych w terminie od 15.02.2022 r. do 18.04.2022 r. mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Druk oświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, biuro nr 2.

Załączniki:
Pobierz plik (oświadczenie niezamieszkałe.pdf)oświadczenie niezamieszkałe.pdf[ ]235 kB

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.