Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Postanowienie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Postanowienie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW

  • Postanowienie - uwagi do prognozy - LINK
  • Rozpatrzenie uwag do prognozy do publikacji bez danych osobowych - LINK

 

Postanowienie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW

  • Postanowienie - uwagi do prognozy - LINK
  • Rozpatrzenie uwag do prognozy do publikacji bez danych osobowych - LINK

 

 

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.