Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Nabór do oddziałów przedszkolnych i przedszkola

W marcu rusza nabór do oddziałów przedszkolnych i przedszkola w naszej gminie na rok szkolny 𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟯. 
 
Rekrutacja do gminnych przedszkoli rozpocznie się na początku marca i będzie prowadzona przez cały miesiąc, jednak już w lutym rodzice obecnych przedszkolaków powinni złożyć pisemną deklarację o kontynuowaniu edukacji w przyszłym roku szkolnym.
 
tabela z adresami szkół
 
𝟐𝟎 𝐤𝐰𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐚 zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
 
Również w marcu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są złożyć w szkole wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.