Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Sesja XXXVII/2021

 ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 830 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.

4.  Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021;

2) w sprawie zmiany budżetu na 2021 r.

5. Zakończenie obrad.

 Materiały na sesję - LINK

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.