Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne

Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 - 6+990 to kolejna duża inwestycja w ostatnich miesiącach w powiecie jaworskim. Mieszkańcy Sadów Dolnych oraz Sadów Górnych oczekiwali jej remontu już od bardzo dawna. Droga była w naprawdę bardzo złym stanie technicznym. Jeżeli pogoda na to pozwoli, prace zakończą się zgodnie z umową, tj. 21.01.2022 r. Rozpoczęcie robót zostało bardzo mocno opóźnione przez jednego z oferentów, który po zakończeniu przez Powiat Jaworski postępowania przetargowego, niesłusznie zaskarżył je do KIO, po czym wycofał pozew na dzień przed rozprawą, to opóźniło rozpoczęcie inwestycji aż o cztery miesiące.

Do chwili obecnej wykonano około 95% zakresu prac związanych z kanalizacją deszczową, która służy odwodnieniu drogi i części chodnika. Odcinkowo wykonano chodniki, dwie zatoki autobusowe oraz poszerzenia podbudowy pod nową nawierzchnię jedni od zatoki przy stadionie do granicy powiatów. W najbliższym czasie wykonywana będzie nowa nawierzchnia jezdni. Roboty związane z układaniem masy mineralno-bitumicznej będą trwać około 3-4 tygodnie. W tym czasie droga będzie odcinkowo zamknięta w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wszystkie działania mają na celu poprawę korzystania z drogi na terenie gminy Bolków. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z prowadzonymi pracami oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

  • Inwestorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Jaworze.
  • Wartość inwestycji wynosi 3 138 658,76 zł
  • Wykonawcą jest firma COM-D Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.