Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

logo 1

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Gmina Bolków otrzymała wsparcie finansowe w ramach Konkursu Grantowego "Cyfrowa Gmina - wsparcie dla dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" w wysokości 298 056,00 zł.

Zakres dofinansowania obejmuje: zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, ubezpieczenia sprzętu.

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 309 330,00   w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest cyfryzacja Gminy w odpowiedzi na COVID 19. Projekt zostanie zrealizowany poprzez zastosowanie w Urzędzie Miejskim oraz jednostce organizacyjnej Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bolkowie nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem zapewniającym cyberbezpieczeństwo.

 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.