Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Budowa obiektu tymczasowego-kontenerowego na cele pomocy społecznej przy ul. Rycerskiej w Bolkowie, dz. 530/ obręb 2 Bolków

Całkowita wartość zadania: 150 000 zł

Budżet Gminy Bolków: 150 000 zł

Zakres prac:

- wytyczenie geodezyjne miejsca pod budynek,

- niwelowanie i równanie terenu,

- wykonanie fundamentu,

- załadunek i transport kontenerów z terenu Oczyszczalni Ścieków w m. Wolbromek, gdzie są obecnie zdeponowane

- ustawienie i zakotwienie kontenerów na przygotowanym fundamencie,

- wykonanie więźby dachowej (możliwe jest wykorzystanie elementów obecnego dachu, który jest zdeponowany wraz z kontenerami w m. Wolbromek)

- wykonanie izolacji dachowej,

- wykonanie obróbek blacharskich i kompletnego orynnowania,

- wykonanie wszystkich ścian konstrukcyjnych, trwałe połączenie kontenerów,

- demontaż i montaż okien w docelowych miejscach, trwałe zamknięcie dotychczasowych otworów,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i blaszanych,

- montaż drzwi zewnętrznych,, stalowych,

- montaż parapetów zewnętrznych,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wyrównanie elewacji zewnętrznej i zaciągnięcie całości klejem wraz z siatką, przygotowanie pod tynk cienkowarstwowy, który będzie wykonany w II Etapie zadania,

- uporządkowanie terenu

Wykonawca:

Tadeusz Dwojak

Termin zakończenia prac:

18 grudnia 2020

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.