Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków

  • Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski ład Program Inwestycji Strategicznych.
  • Nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie  gminy Bolków" - Polski Ład Edycja 2.
  • Całkowita wartość: 2.058 574,67 zł
  • Dofinansowanie: 1.955 645,94 zł

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację istotnych arterii komunikacyjnych w Bolkowie, w tym ulic: Rycerskiej, Kamiennogórskiej, Sienkiewicza oraz Wolbromskiej. Planujemy przeprowadzić przebudowę o łącznej długości około 1300 metrów dróg. Głównym celem strategicznym tego przedsięwzięcia jest podniesienie standardów bezpieczeństwa zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszych na terenie miasta.

Realizacja planowanej inwestycji planowana jest na rok 2024. Do tego zadania zostało wybrane renomowane Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Firma ta cieszy się uznaniem w branży i ma doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Bieżące informacje dotyczące postępu prac będą regularnie aktualizowane na naszej stronie internetowej, aby mieszkańcy mogli śledzić rozwój inwestycji.

Tablica z informacją uzyskania dofinansowania do projektu

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.