Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Poznaj Polskę 2022

logotym polskiego ładu, poznaj polskę, ministerstwa edukacji i nauki

 

„Poznaj Polskę” 2022

  • Całkowity koszt zadania wynosi łącznie: 9 490,00 zł,
  • w tym dotacja celowa w łącznej wysokości: 7 592,00 zł,
  • wkład własny w wysokości: 1 898,00

Clipboard01.jpg

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki, na realizację zadania, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, jest przyznawane wnioskodawcy w formie dotacji celowej na podstawie porozumienia zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

 

Plakat, fundusz celowy - polski ład

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.