Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zakup i dostawa lamp ulicznych LED 30W, 50W i 100W

Całkowita wartość zadania: 20 500 zł

Budżet Gminy Bolków: 20 500 zł

Zakres prac:

Zakup i dostawa:

- 20 szt. opraw lamp ulicznych LED o mocy 30W

- 50 szt. opraw lamp ulicznych LED o mocy 100W

- 80 szt. opraw lamp ulicznych LED o mocy 50W

Wykonawca:

„EL-SKŁAD”

Termin zakończenia prac:

18 grudnia 2020

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.