Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 282 w Mysłowie ( 0+000-0+090) [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.

Całkowita wartość zadania: 71.299,68 zł
Wnioskowana wysokość dotacji : 55.000,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 16.299,68 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,090 km

Zakres prac:

  • profilowanie i zgęszczanie podłoża,
  • podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 grubość 20 cm- warstwa dolna
  • podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm – warstwa górna
  • warstwa wiążąca z masy min. – asfaltowej grubość 4 cm
  • warstwa ścieralna z masy min. – asfaltowej grubość 4 cm
  • krawężniki wraz z wykonaniem ław

Wykonawca: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

Termin zakończenia zadania: LISTOPAD 2016 r.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.