Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie dz. nr 35.

Całkowita wartość zadania : 135.076,44
Wysokość dotacji : 27.468,00
Budżet Gminy Bolków : 107.608,44
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,109 km +0,100 km

ZAKRES PRAC:

  • pogłębianie rowów melioracyjnych,
  • koryta wykonywane mechanicznie,
  • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • pobocza z niesortu kamiennego,

WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: CZERWIEC 2016

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.