Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 547 wraz z utwardzeniem działki 546/1 – ul. Kamiennogórska w Bolkowie.

Całkowita wartość zadania : 98.052,71

Budżet Gminy Bolków : 98.052,71

Długość nawierzchni do przebudowy: 0,115 km

ZAKRES PRAC:

  • koryta wykonywane mechanicznie,
  • profilowanie i zgęszczanie podłoża,
  • warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm,
  • krawężniki betonowe,
  • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • zakup i montaż tablic, ławek, stojaka na rowery

WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: CZERWIEC 2016

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.