Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Bolkowa – dz. nr ewid. 178, 833/10, 568, 717, 835/13, 719/2, 720/11 i 450/5 obręb Bolków 0002″ – ul. Jeleniogórska, Słoneczna, Świerczewskiego, Młynarska.

Całkowita wartość zadania : 338.376,56
Wnioskowana wysokość dotacji : 100.000,00
Budżet Gminy Bolków : 238.376,56
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,546 km

ZAKRES PRAC:

  • koryta wykonywane mechanicznie,
  • profilowanie i zgęszczanie podłoża,
  • warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm,
  • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,

WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: WRZESIEŃ 2016

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.