Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Remont kapitalny nawierzchni ul. Jeleniogórskiej w Bolkowie dz. nr 159 obręb 0002 Bolków – ciąg pieszo-jezdny.

jeleniogorska 159Całkowita wartość zadania: 14.945,68 zł
Budżet Gminy Bolków: 14.945,68 zł

 

Zakres prac:

  • mechaniczne frezowanie 420 m2 nawierzchni na zimno,
  • nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych grubość 8 cm 450 m2

Wykonawca: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

Termin zakończenia zadania: PAŹDZIERNIK 2016 r.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.