Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

 

RM.0002.38.2021

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 900 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w trybie hybrydowym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
  2. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie,
  4. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu w Gminie Bolków,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2022 r.
 5. Zakończenie obrad.

 

Mateirały na sesję: LINK

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.