Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Obwieszczenie Wojewody IF PP 747 97 2021

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI                                                     Wrocław, dnia 4 stycznia 2022 r.

IF-PP.747.97.2021.AK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 8 ust. lb w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836) zwanej dalej ustawq oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) zwanego dalej Kpa,

zawiadamiam, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujściu dla zadania pn.: „Gaz. Zas. Rozdz. Lw/E — Tomkowice — Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu”, na wniosek z dnia 10 grudnia 2021 r. (data wpływu: 17.12.2021 r.), uzupełniony dnia 31 grudnia 2021 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda.

Peły tekst obwieszczenia opublikowany w BIP - LINK

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.