Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Protokół z konsultacji społecznych - Strategia Rozwoju Gminy

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021 – 2030

 1. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie uchwały numer XXVII/193/21 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021 – 2030, w tym trybu konsultacji.
 2. Celem konsultacji było uzyskanie opinii oraz wniosków mieszkańców odnoszących się do przedstawionego projektu strategii.
 3. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmował obszar Gminy Bolków.
 4. Konsultacje trwały od 1 czerwca 2021 r. do 5 lipca 2021 r. i zostały przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłoszenia opinii”, stanowiącym załącznik do uchwały numer XXVII/193/21 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 lutego 2021 r.
 5. Wypełniony formularz zgłoszenia opinii należało dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bolkowie lub wysłać na adres urzędu albo mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 6. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://umbolkow.bip.net.pl.pl, a informacja o trwających konsultacjach zamieszczona została również na stronie internetowej bolkow.pl .
 7. W czasie konsultacji wpłynęły 2 formularze zgłoszenia opinii, które zostały zamieszczone w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu.
 8. Opinie zostały uwzględnione przez Burmistrza Bolkowa i modyfikacje zostały wprowadzone do Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021 – 2030.
 9. Protokół sporządzono dnia 26 lipca 2021 roku w 2 egzemplarzach i opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://umbolkow.bip.net.pl.pl oraz na stronie internetowej bolkow.pl .

Grzegorz Kucab

/-/ Burmistrz Bolkowa

Szczegółowe informacje:

 • Protokół z przeprowadzonych konsultacji - LINK
 • Strategia Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021 - 2030 - tekst po konsultacjach - LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.