Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Uchwała w sprawie trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy

Uchwała w sprawie w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/712714/Uchwa%C5%82a-XXVII_193_21

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/726910/

 

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.