Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Debata dotycząca wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 Informuję, że w dniu 19 maja 2022r. o godz. 1700 w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym Gminy Bolków przy ul. Szpitalnej 16 w Bolkowie odbędzie debata dotycząca wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 W związku z powyższym zapraszam mieszkańców do aktywnego udziału podczas odbywającej się debaty.

  Burmistrz Bolkowa

  (-) Grzegorz Kucab

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.