Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Obowiązkowa ankieta dotycząca trwałości projektu związanego ze zwalczaniem emisji kominowej

Obowiązek przekazania ankiety dotyczącej trwałości projektu w ramach zadania: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii"

Szanowni Państwo, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, przypominamy o obowiązku przekazania ankiety dotyczącej trwałości projektu w ramach zadania: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii" realizowanego w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – NABÓR NA OSI, NR PROJEKTU RPDS. 03.03.01-02-0017/19.

Formularz ankiety możecie Państwo pobrać ze strony https://www.bolkow.pl/www/pl/dla-mieszkanca-2/granty-na-piece/583-26012022-1 lub odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, pokój numer 15.

Uzupełnioną ankietę prosimy dostarczyć do 30 stycznia 2024 r., do Urzędu Miejskiego w Bolkowie, pokój numer 15.

na zdjęciu dymiący komin na dachu

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.