Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Audyt po realizacyjny - Informacja dla Grantobiorców

Audyt po realizacyjny - Informacja dla Grantobiorców, którzy wymienili źródło ciepła w ramach projektu  pn. "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii".

Szanowni Państwo przypominamy, że zgodnie z zawartą umową  Grantobiorca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji Projektu, poprzez sporządzenie na własny koszt powykonawczego Audytu uproszczonego, po roku od daty zakończenia realizacji projektu oraz dostarczenia dokumentu Grantodawcy.

Uproszczony Audyt należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

Szczegółowych Informacji udzielają:

  • Agnieszka Wegneris - 75 74 13 215 wew. 311
  • Aleksandra Król -Otoka - 75 74 13 215 wew. 309

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.